Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista artykułów: Ekumenizm

ks. prof. Fernando Rodríguez Garrapucho SCJ

El importante progreso del diálogo católico-judío

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ

Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ

Ekumeniczny wymiar katechezy

ks. dr Robert Ptak SCJ

Od redakcji

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ

Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ

Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej

ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ

Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia
Strona 1 z 2