© Sympozjum 2023

Czasopismo publikuje w modelu Open Access (OA), dzięki czemu osoby trzecie mogą kopiować i rozpowszechniać znajdujące się w nim utwory w dowolnym medium i formacie oraz przekształcać je i zmieniać, a także tworzyć na ich bazie dla dowolnego celu, także komercyjnego, z zachowaniem warunków licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).