Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 

 

 

 

 

 

Półrocznik „Sympozjum” – 5 pkt.