Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Półrocznik teologiczny

Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii, filozofii i prawa kanonicznego.

Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy.

Sympozjum rok 2020, nr 1(38) Rok XXIV

Temat numeru
Serce Jezusa szkołą świętości
ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Od redakcji
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec
Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego
ks. mgr Łukasz Grzejda SCJ
Ojciec Leon Dehon i szkoła świętości
38

numery

178

autorów

427

artykułów

6883

stron

05-11-2020
Kraków, Saska 2C (Domus Mater)

Mottem obecnego roku akademickiego są skierowane do Maryi słowa Elżbiety: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” (Łk 1,45). Padają one w momencie, w którym Elżbieta nie widzi w Maryi już tylko swej krewnej z Nazaretu, lecz Matkę swojego Pana (por. Łk 1,43). W jej twarzy, odkrywa Jego twarz, a w jej obecności odczuwa Jego obecność.

Sympozjum zatytułowane διάΛογος – Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? będzie próbą naukowego pogłębienia tematu dialogu, w którym rozmówcy dialogują nie tylko wzajemnie ze sobą, lecz także z Tym, który jest prawdziwym Λογος – Słowem par excellence

 

 

 

Serce Jezusa szk...

08-05-2020
Z okazji 100-lecia kanonizacji s. Małgorzaty Marii Alacoque oraz poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa nasze seminarium zorganizowało sympozjum naukowe

Idźcie i głoście...

07-11-2019
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został zapowiedziany przez Ojca Świętego w 2017 r. aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej ...

Na progu słowa. ...

09-06-2019
"Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia". Pod takim tytułem odbyło się kolejne sympozjum naukowe współorganizowane przez nasze seminarium oraz Katedrę Ekumenizmu WT UPJP ...

Kapłańskie Serce...

08-11-2018
Co to znaczy być kapłanem wg Serca Jezusowego? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy sympozjum organizowanego przez seminarium Księży Sercanów

Popularni autorzy

ks. mgr lic.

Franciszek Wielgut SCJ

Najczęściej czytane artykuły

ks. dr Krzysztof Paluch SCJ
Obowiązki i zadania spowiednika