Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Półrocznik teologiczny

Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii, filozofii i prawa kanonicznego.

Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy.

Sympozjum rok 2019, nr 1(36) Rok XXIII

Temat numeru
Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia
ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Od redakcji
ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Teologia między słowem i milczeniem
ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński
Słuchanie – niezbędny komponent ewangelizacji
dr hab. prof. KUL Marcin Składanowski
Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Milczenie wobec tajemnicy Boga i teologia
ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ
Μετάνοια: próba uściślenia biblijnego pojęcia
ks. prof. dr hab. Jan Górski
Ekologia w misji ewangelizacyjnej Kościoła
36

numery

169

autorów

398

artykułów

6343

stron

Idźcie i głoście...

07-11-2019
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został zapowiedziany przez Ojca Świętego w 2017 r. aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej ...

Na progu słowa. ...

09-06-2019
"Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia". Pod takim tytułem odbyło się kolejne sympozjum naukowe współorganizowane przez nasze seminarium oraz Katedrę Ekumenizmu WT UPJP ...

Kapłańskie Serce...

08-11-2018
Co to znaczy być kapłanem wg Serca Jezusowego? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy sympozjum organizowanego przez seminarium Księży Sercanów

Z otwartym serce...

05-05-2018
Sercański charyzmat był tematem kolejnego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach