Sympozjum prowadził o. dr Marek Tomczyk OSPPE, dyrektor Instytutu Teologicznego Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie na Skałce.

Prelegentami byli: dr Maria Miduch (WSD Towarzystwa Salezjańskiego), Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania na Święto Namiotów (Za 16; Ap 7); ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (UMK), Od turysty do pielgrzyma; ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJPII), Stacje pielgrzymki; o. dr hab. Michał Legan OSPPE (UPJPII), Sanktuaria w kontekście nowej ewangelizacji.

Natomiast w panelu dyskusyjnym udział wzięli: o. Gracjan Kubica OFM, kustosz Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej; ks. Zbigniew Szostak, kierownik Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej i kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówy w Zabawie, Adam Kałucki, Agencja "Locativo", Szlak Paulinów.

Nagrania wszystkich wystąpień są dostępne w Archiwum radia Profeto [słuchaj]