Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr Bartłomiej Gołek

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; zainteresowania badawcze: koncepcja wychowania estetycznego, zagadnienie samokształtowania się człowieka, rozwój zawodowy nauczycieli; autor książki Poznawcze potrzeby nauczycieli; redaktor naczelny „Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”.

Sympozjum rok 2018, nr 1(34) Rok XXII

Wychowanie jako proces duchowy w koncepcji Sergiusza Hessena