Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista autorów

ks. dr hab. prof. UKSW

Janusz Balicki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab.

Anna Barcik

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

ks. mgr lic.

Lucjan Bartkowiak CR

Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl

ks. dr hab. prof UPJPII

Tadeusz Biesaga SDB

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab.

Beata Bolesławska-Lewandowska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

o. dr hab.

Dariusz Borek OCarm

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab.

Renata Borowiecka

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

o. dr hab.

Jerzy Brusiło OFMConv.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr

Przemysław Bukowski SCJ

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. mgr

Janusz Burkat SCJ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. mgr lic.

Vitali Burko

Uniwersytet Opolski

ks. mgr lic.

Piotr Chmielecki SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ks. dr

Matteo Crimella

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

ks. dr

Janusz Czarny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

prof. dr hab.

Krystyna Czuba

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. mgr

Mirosław Daniluk SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o. prof. dr hab.

Andrzej Derdziuk OFMCap

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

bp dr hab.

Antoni Długosz

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Strona 1 z 10