KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, czasopismu naukowemu „Sympozjum” została przyznana liczba 20 punktów.

Na liście ministerialnej nasze czasopismo jest obecne pod numerem 34234, zaś jego unikatowy identyfikator to 201552.