Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Półrocznik teologiczny

Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii, filozofii i prawa kanonicznego.

Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy.

44

numery

205

autorów

495

artykułów

8173

stron

Sympozjum naukowe - zaproszenie Hermeneutyka w drodze
09-05-2024
Kraków, ul. Saska 2C (Domus Mater)

Zapraszamy na poświęcone problematyce biblijnej sympozjum naukowe: Hermeneutyka w drodze. „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,26-27)”. Wydarzenie będzie miało miejsce 9 maja 2024 r. (czwartek) w Krakowie (Domus Mater, ul. Saska 2C).

Czas ludzi świec...

26-10-2023
26 października 2023 roku w Domus Mater w Krakowie odbyło się organizowane przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach sympozjum naukowe „Czas ludzi świe ...

„Sympozjum” na l...

17-07-2023
W ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znalazł się także wydawany przez WSM Księży Serca ...

Pielgrzymi nadzi...

02-03-2023
2 marca 2023 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Paulinów w Krakowie na Skałce odbyło się sympozjum naukowe: Pielgrzymi nadziei. Ewangelizacja w drodze. Wspó ...

Powołanie do kap...

27-10-2022
O darze kapłaństwa, odpowiedzi na powołanie i odpowiedzialności za „tak” powiedziane Bogu rozważano podczas sympozjum naukowego organizowanego przez Wyższe Seminarium Misyjne ...

Popularni autorzy

ks. mgr lic.

Franciszek Wielgut SCJ

Najczęściej czytane artykuły

ks. dr Krzysztof Paluch SCJ
Obowiązki i zadania spowiednika
ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Lenistwo duchowe