Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski

kapłan diecezji włocławskiej, oficjał Sądu Biskupiego, kierownik Zakładu Historii Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Autor licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i prawno-duszpasterskich w pozycjach książkowych i czasopismach.