Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista autorów

ks. dr hab. prof. UKSW

Janusz Balicki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab.

Anna Barcik

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

ks. dr hab. prof UPJPII

Tadeusz Biesaga SDB

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

o. dr hab.

Dariusz Borek OCarm

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

o. dr hab.

Jerzy Brusiło OFMConv.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr

Przemysław Bukowski SCJ

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. mgr

Janusz Burkat SCJ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. mgr lic.

Vitali Burko

Uniwersytet Opolski

ks. mgr lic.

Piotr Chmielecki SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ks. dr

Matteo Crimella

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

ks. dr

Janusz Czarny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

prof. dr hab.

Krystyna Czuba

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. mgr

Mirosław Daniluk SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o. prof. dr hab.

Andrzej Derdziuk OFMCap

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

bp dr hab.

Antoni Długosz

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. prof. KUL

Urszula Dudziak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab.

Roman Dzwonkowski SAC

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab.

Bogdan Ferdek

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Strona 1 z 10