Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista autorów

o. dr hab. prof. PWTW

Zbigniew Kubacki SJ

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

ks. mgr

Wiktor Kubina SCJ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

ks. dr

Adam Kubiś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

abp dr

Józef Kupny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

o. dr

Michał Legan OSPPE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. prof. KUL

Krzysztof Leśniewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab.

Jerzy Lewandowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

o. dr

Marcin Lisak OP

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie

o. prof. dr hab.

Piotr Liszka CMF

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks. dr

Jacek Łukasiewicz SCJ

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ks. prof. dr hab.

Władysław Majkowski SCJ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr hab.

Henryk Majkrzak SCJ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

ks. prof. dr hab.

Józef Makselon

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. prof. UŚ

Artur Malina

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ks. prof. dr hab.

Janusz Mastalski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr

Tadeusz Michałek SCJ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

ks. prof. dr hab.

Bronisław Mierzwiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Strona 4 z 9