Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki

kierownik Katedry Polityk Publicznych oraz Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: analiza oenzetowskich konferencji ludnościowych i społecznych pod kątem globalnej polityki ludnościowej i praw kobiet, polska polityka społeczna, rodzinna i ludnościowa, polityka migracyjna oraz integracja imigrantów z różnych kultur w UE, polityka imigracyjna i azylowa UE, zagadnienie integracji imigrantów z różnych kultur, szczególnie z krajów muzułmańskich, zagadnienie humanizacji polityki imigracyjnej i azylowej UE.