Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista autorów

ks. mgr lic.

Józef Furczoń SCJ

ks. dr

Paweł Gabara

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

mgr

Joanna Gaweł

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ks. prof. dr hab.

Zygfryd Glaeser

Uniwersytet Opolski

dr

Bartłomiej Gołek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ks. mgr lic.

Andrzej Gontarek

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ks. prof. dr hab.

Jan Górski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ks. prof. dr hab.

Krzysztof Góźdź

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. dr hab. prof. UKSW

Janusz Gręźlikowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr

Krzysztof Grzelak SCJ

St. Joseph’s Theological Institute, Cedara – RSA

ks. prof. dr hab.

Stanisław Hałas SCJ

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof.

John van den Hengel SCJ

Saint Paul University in Ottava (Kanada)

ks. dr

Jan Hojnowski SCJ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

ks. dr

Stanisław Jarzyna SCJ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

ks. prof. dr hab.

Piotr Jaskóła

Uniwersytet Opolski

ks. prof. dr hab.

Tomasz Jelonek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Strona 2 z 9