Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.

franciszkanin, dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor książek: Życie bez bólu (1996), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego (2004), Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda (2015). Zainteresowania: ekoetyka, badania kliniczne (eksperymenty), modyfikacje biotechnologiczne systemów przyrodniczych, organicznych, komórkowych i genetycznych, problemy etyczne kresu życia ludzkiego, etyka medycyny alternatywnej.