Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie naszego półrocznika teologicznego. Dodatkową okazją tematyczną jest jubileusz 50. lat istnienia Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach (1964-2014). Kontynuujemy zatem temat związany z sercańskim wychowaniem i edukacją. Nasze powołanie i misja zakorzenione są głęboko w duchowości chrześcijańskiej i mają specyficzny rys eklezjalny, który wypływa z charyzmatu założyciela Księży Sercanów, o. Leona Jana Dehona (1843-1925).

W ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego warto zwrócić szczególną uwagę na rady ewangeliczne i ich obecność w duchowości sercańskiej. Wiąże się to z postawą poświęcenia się i wynagrodzenia Bożemu Sercu, a nade wszystko z miłością, której wzajemnie oczekuje od każdego człowieka.

Pragniemy zaproponować również kilka tematów, które powinny zainteresować swoją aktualnością i oryginalnością, ukazując szerokie spektrum spraw i zagadnień dzisiejszego Kościoła w Polsce i na świecie.

Wszystkim współpracownikom dziękuję za pomoc w przygotowaniu niniejszego  numeru, a czytelnikom za życzliwe przyjęcie!