Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.23.001.18462

 

Jubileuszowy 2025 rok ma być obchodzony w Kościele pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Zarówno „nadzieja”, jak i „pielgrzymowanie” to słowa, które pomagają zrozumieć drogę, jaką wytycza przed nami papież Franciszek. Pragnie on, aby zbilżający się jubileusz był właśnie światłem nadziei. Dla wierzących nadzieja jest zawsze pewnością, łączy się ze świadomością Bożej obecności, Bożej miłości, która jak fala występująca z brzegów wychodzi nam naprzeciw. Tej nadziei potrzebujemy w świecie, który jest coraz mniej chrześcijański i na naszych oczach w sposób nieraz agresywny promuje wartości oraz modele życia zupełnie obce i często sprzeczne z wartościami ewangelicznymi. 

W takim świecie nie tylko nie chcemy poddawać się tym negatywnym prądom czy ideom, ale pragniemy aranżować nowe procesy i inicjatywy, które pozwolą na ocalenie naszej kultury opartej o wartości ewangeliczne, ale też staną się nowymi sposobami przepowiadania Ewangelii. 

Do takich procesów należą niewątpliwie zainicjowane przez św. Jana Pawła II i nadal podejmowane w różnych wymiarach pielgrzymki oraz spotkania młodych. Zajmują one ważne miejsce w ramach duszpasterskiego działania Kościoła i w pewien sposób odpowiadają na potrzeby zarówno ludzi młodych, jak i starszych. Pielgrzymowanie jest też mocno związane z konkretnymi sanktuariami. Pośród nich poczesne miejsce zajmuje Jasna Góra, miejsce wyjątkowe dla wszystkich wierzących Polaków, ale przecież jedyne w swoim rodzaju dla gospodarzy tego miejsca – ojców paulinów, którzy od wieków są kustoszami tego sanktuarium. W związku z tym również temat pielgrzymowania jest dla nich szczególnie bliski. 

Jednakże czasy współczesne wytworzyły nowy typ pielgrzyma, który coraz częściej utożsamia się z turystą. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to kategoria zupełnie świecka, a jednak turystyka w wielu swoich wymiarach przeplata się z formami właściwymi dla pielgrzymów. Często przecież turyści odwiedzają na swoich szlakach miejsca święte, cenne zabytki architektoniczne, naznaczone religijnością swoich czasów. Okazuje się więc, że współczesny turysta jest też na swój sposób pielgrzymem. 

Stąd tematyka podejmowana w aktualnym „Sympozjum” oscyluje właśnie wokół problematyki pielgrzymowania, rozumianego nieco szerzej, a więc przeplatającego się również z turystyką. Została ona ujęta pod hasłem „Pielgrzymi nadziei. Ewangelizacja w drodze”. Chodzi o to, by pokazać, w jaki sposób te dwa sposoby poznawania, spotykania się ze światem, wzajemnie się przenikają, a przede wszystkim, by we współczesnej turystyce docenić walor ewangelizacyjny, właśnie ten nowoczesny proces, który człowiekowi otwartemu na piękno i wartości kultury pomaga rozpoznawać ducha Ewangelii zawartego i ukrytego w tym, co budzi zachwyt, pozwala odkrywać piękno w swoim duchowym wnętrzu i z turysty stawać się autentycznym pielgrzymem. 

Sympozjum poświęcone „Pielgrzymom nadziei” zostało zorganizowane w Krakowie na Skałce w dniu 2 marca 2023 roku przez Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów we współpracy z Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

 

ks. dr Dariusz Salamon SCJ

redaktor naczelny