Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.22.010.17378

 

Materiały opublikowane w aktualnym numerze „Sympozjum” zebrane są wokół tematu powołania do kapłaństwa. Ujmują to zagadnienie w potrójnym wymiarze – jako daru, który spotyka się z decyzją człowieka, osoby powołanej, a który to dar niesie ze sobą również wymiar odpowiedzialności.

Powołanie do kapłaństwa jest najpierw wyjątkowym darem Pana Boga, nie tylko dla osoby, do której jest skierowany, ale jeszcze bardziej dla Kościoła, w którym się realizuje i któremu służy. To jego specyfika. Jest to zawsze dar niezasłużony, dar Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (…)” (J 15,16). W kontekście malejącej liczby powołań zastanawiamy się, czy Pan Bóg szczędzi tego daru dla swojego Kościoła, czy to raczej osoby wzywane na tę drogę mają problem z decyzją, z podjęciem odpowiedzialności, która z tym darem się łączy i z niego wynika.

Istotne znaczenie dla podejmowania tej decyzji ma również kontekst współczesnej kultury, który rodzi nowe wyzwania wobec powołanych do kapłaństwa. Jest to często kontekst laicki, obojętny na świat wiary, a także wrogi, wojujący, co nie sprzyja łatwemu decydowaniu się, by iść drogą kapłaństwa.

Jaki kapłan może się w tym świecie odnaleźć i sprostać jego wyzwaniom? Refleksja podejmowana w ramach obecnego „Sympozjum” stara się na te kwestie, pytania, dylematy odpowiedzieć, szukając również inspiracji w nauczaniu papieża Franciszka.

Mam nadzieję, że podejmowana tematyka będzie z pożytkiem dla adeptów przygotowujących się do kapłaństwa, ale również dla tych, którzy to kapłaństwo realizują już od pewnego czasu, dłuższego czy krótszego. Z pewnością będzie też interesująca dla wszystkich, którzy żyją w Kościele i na co dzień mają do czynienia ze swymi duszpasterzami oraz pragną lepiej zrozumieć specyfikę tego powołania wraz z jego wyzwaniami i trudnościami. 

 

ks. dr Dariusz Salamon SCJ

redaktor naczelny