Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.21.015.14695

 

Aktualny numer „Sympozjum”, który oddajemy do rąk czytelników, został poświęcony tematowi: W służbie życiu i miłości. Zagadnienie ochrony życia stale wpisuje się w misję Kościoła, który stoi na straży godności człowieka i jego niezbywalnych praw, do których należy pierwsze z nich: prawo do życia.

Przypomina nam o tym i mobilizuje do jego ochrony także papież Franciszek, który z mocą podkreśla: „Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach” (29.01.2021 r.)[1]. Wezwanie to brzmi niezwykle aktualnie zwłaszcza dzisiaj, kiedy możemy obserwować wyjątkowo silne i brutalne ataki na godność człowieka pod pozorem wolności i nowoczesności. Mamy świadomość, że nie możemy – jak podkreśla współczesny pontifex – ochrony życia ludzkiego przedstawiać jako kwestii religijnej. „Religia nie ma z tym nic wspólnego, to sprawa ludzka”[2].

Zapraszając do lektury zamieszczonych w obecnym numerze „Sympozjum” tekstów, wyrażam wdzięczność ich autorom za przygotowanie materiałów do publikacji. Jestem przekonany, że stanowią one ważny wkład w służbę życiu i miłości. Ufam także, że staną się motywem mobilizującym do ochrony tych wartości. Właściwe podejście do życia i miłości stanowi nie tylko o wartości naszego chrześcijaństwa, ale przede wszystkim o jakości naszego człowieczeństwa. 

W 25. roku istnienia periodyku naukowego „Sympozjum” dziękujemy Bogu za to dzieło i za ludzi, którzy je tworzyli przez poszczególne lata. Na przestrzeni tego czasu swoje teksty na łamach 41 numerów „Sympozjum” opublikowało ponad 190 autorów, którzy przygotowali ponad 450 artykułów naukowych (również w językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim). Są one dostępne również w wersji elektronicznej na stronach internetowych „Sympozjum”: https://sympozjum.scj.pl/ oraz https://www.ejournals.eu/Sympozjum. Cieszymy się, że Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach poprzez to dzieło mogło wnieść swój wkład w rozwój nauk teologicznych, filozoficznych, historycznych, prawa kanonicznego i innych.

Autorów tekstów naukowych zapraszam do dalszej współpracy. Drogim czytelnikom życzę natomiast owocnej i interesującej lektury.

 


[1] Papież: kultura życia dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C804599%2Cpapiez-kultura-zycia-dziedzictwem-ktore-chrzescijanie-pragna-dzielic-ze (odczyt z dn. 21.10.2021 r.).

[2] Papież Franciszek: ochrona życia to nie sprawa religijna, to sprawa ludzka!, https://www.apchor.pl/temat/2020/10/27/Papiez-Franciszek-ochrona-zycia-to-nie-sprawa-religijna-to-sprawa-ludzka (odczyt z dn. 12.10.2021 r.).