Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.21.001.13714

 

Temat obecnego numeru „Sympozjum” – Maryja w teologii i sztuce chrześcijańskiej – nawiązuje do motta roku akademickiego 2020/2021 w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, które brzmi: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” (Łk 1,45) i zwraca uwagę na Maryję jako Tę, która przewodzi nam w pielgrzymce wiary, uczy zawierzenia Bogu i jest wzorem świętości. Pragniemy więc przyjrzeć się postaci Maryi, Matki Boga, nie tylko od strony teologicznej, ale też zauważyć Jej ogromny wpływ na kulturę i sztukę.

Zapraszając wszystkich do lektury zamieszczonych artykułów naukowych, które odnoszą się do różnych dziedzin wiedzy i sztuki, nie sposób nie zauważyć, że wszystkie one dotykają kategorii piękna Maryi, sławiąc Ją na swój sposób – i dostrzegając w Niej obraz doskonałości Boga. O tym pięknie Maryi mówił także założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czcigodny sługa Boży o. Leon Jan Dehon: „Tota pulchra est Maria! – Cała piękna jesteś, Maryjo! Cała piękna jesteś i zmaza grzechu nie dosięgła Ciebie. Cała piękna jesteś. Ty zachwycasz aniołów i świętych. Pisarz święty opiewał Ciebie w Pieśni nad Pieśniami (por. Pnp 4,7). Ojcowie Kościoła wyczerpali wszystkie swe umiejętności słowne, by wypowiedzieć pochwały względem Ciebie. Sztuka chrześcijańska Ciebie obrała za ideał piękności. Nasi rycerze Ciebie wybrali na Panią swych czystych uczuć. Wszystko, co piękne, jest jedynie odblaskiem Twej piękności. Róża czy lilia, ogród zastrzeżony czy źródło czyste, pałac złoty czy arka przymierza mglisto jedynie przypominają Twój urok i powab. Jakżeż dobry jest Bóg, że nam dał tak piękną Maryję”[1].

Wyrażam wdzięczność autorom przygotowanych do publikacji tekstów. Jednocześnie ponawiam zaproszenie do współpracy z naszym periodykiem naukowym. Drogim czytelnikom życzę natomiast owocnej i interesującej lektury.

 


[1] L. J. Dehon, Couronnes d’amour. T. 1. Incarnation, Vie cachée et Vie apostolique, 58, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSP/CAM/OSP-CAM-0002-0001-8060201 (odczyt z dn. 12.05.2021 r.); tłum. pol.: L. J. Dehon, Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, t. 1: Wcielenie, Kraków 2018, 42.