Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.20.016.12947

 

Chociaż – jak się wydaje – żyjemy w epoce wymiany informacji i wielorakich form komunikacji, odnosimy niejednokrotnie wrażenie, że miejsca na dialog międzyosobowy jest jakby nieco mniej, a kontakty międzyludzkie – pomimo znacznie częstszych interakcji – stają się wyraźnie słabsze. Wpływa to bez wątpienia na jakość relacji osobowych, jak też – w konsekwencji – także na jakość relacji duchowych, o jakich możemy mówić w odniesieniu do komunikacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Zaproponowany temat obecnego numeru „Sympozjum”: διάΛογος – Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? wydaje się więc być usprawiedliwiony, a nawet potrzebny. Na tę potrzebę wskazuje także w swoim najnowszym dokumencie – encyklice Fratelli tutti papież Franciszek. Zachęcając do wysiłku w poszukiwaniu prawdy, stwierdza: „Możemy wspólnie szukać prawdy w dialogu, w cichej rozmowie lub w gorącej dyskusji. Jest to żmudny proces, składający się także z ciszy i cierpienia, zdolny do cierpliwego zebrania obszernego doświadczenia osób i narodów. Przytłaczający nawał informacji, który nas zalewa, nie oznacza większej mądrości. Nie wytwarza się jej przez niecierpliwe poszukiwania w internecie, ani nie jest też sumą informacji, których wiarygodność nie jest zapewniona. W ten sposób nie dojrzewa się w spotkaniu z prawdą. Rozmowy w końcu obracają się tylko wokół najnowszych danych, są jedynie horyzontalne i ogólnikowe. Nie zwraca się natomiast dłuższej i przenikliwej uwagi na istotę życia, nie rozpoznaje się tego, co jest niezbędne do nadania sensu egzystencji. Tak więc wolność staje się iluzją, która jest nam sprzedawana i mylona ze swobodą nawigowania w sieci. Problem w tym, że drogą braterstwa, lokalną, jak również uniwersalną, mogą podążać tylko osoby wolne, gotowe na prawdziwe spotkanie”[1].

 

Chciałbym przekazać dobrą wiadomość dotyczącą periodyku „Sympozjum”. W październiku 2020 roku został on przyjęty do międzynarodowej bazy indeksowej tekstów naukowych The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus).

Dziękuję serdecznie autorom przygotowanych tekstów. Zapraszam do współpracy z naszym periodykiem naukowym, natomiast drogim Czytelnikom życzę ciekawej i owocnej lektury.

 

[1] Franciszek, Encyklika Fratelli tutti, Rzym 2020, 50.