Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.037.9748

 

Kapłańskie Serce Jezusa to temat przewodni aktualnego numeru „Sympozjum”. Wpisuje się on zarówno w duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego założonego przez czcigodnego sługę Bożego o. Leona Dehona, jak też stanowi ważną inspirację dla formacji kapłańskiej. Temat ten podkreśla bowiem źródło duchowości kapłańskiej, którym jest osoba Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, jak też pozwala ukierunkować formację współczesnych kapłanów na te wartości i cnoty, których wzór odnajdujemy w osobie Chrystusa Dobrego Pasterza.

O. Leon Dehon, założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w swoim dziele Kapłańskie Serce Jezusa stwierdza: „Jakże to kapłańskie Serce, źródło i wzór każdego kapłaństwa, powinno być dla nas, kapłanów Jezusa Chrystusa, przedmiotem naszej kontemplacji, naszego uwielbienia i dziękczynienia! To boskie Serce było organem Ducha Świętego, organem boskiej miłości dla uwielbienia Jego Ojca i zbawienia naszych dusz. Był zarazem kapłanem i hostią dla przebłagania naszych win i by zasłużyć na wszystkie nasze łaski. On sam, pod natchnieniem Ducha miłości, chciał i zdecydował o boskim przelaniu swojej krwi na krzyżu. On teraz rozdaje nam swoje zasługi za pośrednictwem sakramentów, które sam ustanowił. (...) Podobnie jak Zbawiciel, musimy być zarówno kapłanami, jak i hostiami (ofiarami). (...) Musimy pomnażać, na ile pozwala nam nasza słabość, świętość, czystość, gorliwość, hojność”[1].

Dziękuję wszystkim autorom za współpracę i przygotowanie tekstów do publikacji. Obok artykułów związanych z tematem głównym, w obecnym numerze znajdziemy szereg ciekawych tekstów z różnych dziedzin teologii, filozofii, prawa kanonicznego czy katolickiej nauki społecznej, jak też recenzje nowych publikacji książkowych oraz sprawozdanie z sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. Raz jeszcze zapraszam do współpracy z naszym periodykiem naukowym i do odwiedzin jego strony internetowej http://sympozjum.scj.pl/. Wszystkim czytelnikom życzę ciekawej i owocnej lektury.

 

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

redaktor naczelny

 

[1] L. Dehon, Le Cœur sacerdotal de Jésus, 38, tłum. własne, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSP/OSP-CSJ-0002-0005-8060205 (odczyt z dn. 2.11.2018 r.).