Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Lista autorów

ks. dr hab. prof. AP

Józef Szymański

Akademia Pomorska w Słupsku

ks. prof. dr hab.

Jerzy Szymik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. CHAT

Marek Uglorz

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ks. mgr lic.

Antoni Ulaczyk SCJ

ks. prof. dr hab.

Jan Walkusz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. dr

Wojciech Węgrzyniak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. mgr lic.

Franciszek Wielgut SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ks. prof. dr hab.

Andrzej Witko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab.

Krystian Wojaczek

Uniwersytet Opolski

ks. dr hab.

Jarosław P. Woźniak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab.

Józef Wroceński SCJ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

bp dr hab. prof. KUL

Józef Wróbel SCJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab.

Stanisław Wszołek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab.

Tadeusz Jacek Zieliński

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ks. prof. dr hab.

Zygmunt Zieliński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Strona 8 z 9