Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. KUL Marian Radwan SCJ

sercanin (ur. 1936), historyk, badacz dziejów XIX wieku. Tytuł doktora uzyskał w 1973 r. na podstawie dysertacji Proces sekularyzacji a rola społeczna kapłana. Habilitacja w 2002 r. na podstawie rozprawy: Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839. Wieloletni pracownik m.in. Sekcji Historii KUL. Członek Towarzystwa Naukowego KUL. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na historii Rosji nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła katolickiego i unickiego na tych terenach.