Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. Fernando Rodríguez Garrapucho SCJ

sercanin, profesor teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim w Salamance (Universidad Pontificia de Salamanca), Dyrektor Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII (Centrum Studiów Wschodnich i Ekumenicznych Jana XXIII) (UPSA), redaktor naczelny Diálogo ecuménico, konsultant Konferencji Episkopatu Hiszpanii oraz konsultant Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (Rzym).

Sympozjum rok 2018, nr 1(34) Rok XXII

El importante progreso del diálogo católico-judío

Sympozjum rok 2007, nr 1(16) Rok XI

Międzykonfesyjne dialogi ekumeniczne. Bilans historyczny