Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr Ryszard Adam Podgórski

absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii. Przez wiele lat był dyrektorem Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Suwałkach, wykładał socjologię w tamtejszej Wyższej Szkole Służby Społecznej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego najważniejsze publikacje to: Hierarchia wartości młodego pokolenia Polaków w Unii Europejskiej, Warszawa 2005; Socjologia: wczoraj, dziś, jutro, Rzeszów 2006; Socjologia: mikrostruktury, Bydgoszcz 2008; Historia myśli społecznej, Poznań 2011; Socjologia: makrostruktury, Poznań 2011.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4584-0105