Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ceniony historyk Kościoła. Specjalizuje się w historii Kościoła Katolickiego w XIX i XX wieku. Był członkiem Komisji Historii Najnowszej i Komisji Badań nad Polonią PAN oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jest autorem ok. 850 publikacji.

Sympozjum rok 2004, nr 1(12) Rok VIII

Kościół w Polsce w latach 1939-2003