Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

(ur. 1961 w Kielcach) – profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i prorektor tej uczelni w kadencjach 2010–2014 i 2014–2018, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej.

Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Uzyskał następnie licencjat kanoniczny z teologii biblijnej i systematycznej w Instytucie Katolickim w Paryżu (1991) oraz stopień doktora z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1995). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2003 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w oparciu o pracę zatytułowaną Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów św. Pawła Apostoła. 27 lipca 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Specjalizuje się w duchowości biblijnej, przede wszystkim w listach św. Pawła. Jego zainteresowania badawcze obejmują również duchowość mediów i relacji społecznych. Został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości i Polskiego Towarzystwa Teologicznego (kierował w nim sekcją duchowości).