Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. Tomasz Szałanda

ur. 1970, archidiecezja warmińska, w latach 2008-2016 związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładał homiletykę w WSD w Elblągu oraz w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. Autor wielu książek. Współpracuje z „Biblioteką Kaznodziejską”. Od 2000 roku jest proboszczem w Stawigudzie.