Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

ur. w 1960 roku, kierownik Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie; dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Autor książek, m.in.: Główne kierunki katechetyczne XX wieku (Kraków 2001), Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji (Kraków 2001), W co Kościół wierzy i z czego żyje (Kraków 2004), The perspectives of Catechesis in Europe (wraz z A. Kielianem, Kraków 2010), Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji (Kraków 2010), oraz tłumaczenia pracy J. A. Jungmanna Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung (Kraków 2010).