Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Tadeusz Michałek SCJ

sercanin, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, ur. 20 lipca 1961 r. w Istebnej, kapłan od 1987 roku. Odbyte studia: studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach (1981-1987), w latach 1987-1991 studia na Wydziale Filozofii KUL-u, 1992-1993 dalsze studia doktoranckie w Instytucie Teologicznym w Paryżu. Tytuł rozprawy doktorskiej (obrona 12 październik 1994 r.): Jacques Maritaina koncepcja „szóstej drogi”.  Od 1995 roku wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, następnie także prefekt studiów. W Zgromadzeniu Księży Sercanów pełnił także posługi: wychowawcy kleryków, odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży i powołań; od 1999 roku wiceprowincjał Polskiej Prowincji Księży Sercanów, a w latach 2004-2010 przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów. Był także wykładowcą dyscyplin filozoficznych na UKSW w Warszawie (2003-2005) oraz w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2014-2015), pełniąc także funkcję prodziekana tej uczelni.

Sympozjum rok 2005, nr 1(14) Rok IX

Wprowadzenie do sympozjum

Sympozjum rok 2004, nr 2(13) Rok VIII

Słowo wstępne

Sympozjum rok 2002, nr 1(9) Rok VI

Kontekst filozoficzno-kulturowy współczesności

Sympozjum rok 1999, nr 2(5) Rok III

Wprowadzenie