Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

(ur. 1960 w Babicach koło Raciborza) – kapłan diecezji opolskiej, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej.

Od 2010 r. dyrektor nowo powstałego Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WTUO. Członek zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki (od 2008).