Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr hab. prof. UWr Maria Straś-Romanowska

doktor habilitowany, profesor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady z psychologii osobowości i nowych kierunków współczesnej psychologii. Specjalizuje się w psychologii humanistycznej, metodologii badań jakościowych, zwłaszcza narracyjnych. Jej zainteresowania dotyczą też problemów rozwoju okresu późnej dorosłości. Jest autorką licznych artykułów. Jej główne publikacje to m.in.: Los człowieka jako problem psychologiczny (1992), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej (1995), Metody jakościowe w psychologii współczesnej (2000), Późna dorosłość − wiek starzenia się (2001).

Sympozjum rok 2000, nr 2(7) Rok IV

Rozwój osobowy i niektóre jego zagrożenia