Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ

sercanin (ur. 1960), z wykształcenia lekarz i teolog; od 1995 kapelan w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej. Poeta, którego wiersze są wyjątkowym zapisem przeżyć związanych z codzienną służbą w szpitalu oraz powołaniem zakonnym i kapłańskim.

Sympozjum rok 2014, nr 1(26) Rok XVIII

Troska o chorych w formacji pastoralnej