Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. UKSW Leon Szot

wykładowca nauk społecznych w Instytucie Socjologii UKSW oraz profesor wizytujący w PWS Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu; wykładowca w WS Finansów i Handlu Międzynarodowego w Warszawie (2006-2008); wykładowca KUL (2008-2010). Uczestnik misji pokojowej UNIFIL w Libanie (1997-1998), odznaczony m.in. Medalem ONZ za służbę w misji pokojowej. Ważniejsze publikacje: Obecni do końca, Warszawa 2010; Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem, Lublin 2011; Accepting the Fortunes of life, w: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.), Paths to the person. Community assignments in achieving individual prevention goals, Lublin–Rzym 2010, s. 11-124.