Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Krzysztof Smykowski

ur. 1984, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, asystent w Katedrze Bioetyki Teologicznej KUL, autor publikacji z zakresu teologii moralnej i bioetyki.

Sympozjum rok 2017, nr 2(33) Rok XXI

Wybrane moralne aspekty prostytucji