Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Krzysztof Smykowski

ur. 1984, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunkt w Katedrze Bioetyki Teologicznej KUL, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, autor publikacji z zakresu teologii moralnej i bioetyki.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9173-5891