Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr hab. prof. UMCS Józef Stachyra

pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania: psychologia osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologia osób niesłyszących i słabosłyszących, psychologia rehabilitacyjna.