Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Jan Kania SCJ

ur. 1931; po święceniach pracował w parafii Florynka i Binczarowa; studiował historię powszechną na KUL-u; pracę magisterską i doktorską napisał pod kierunkiem  ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego; doktorat obronił na Uniwersytecie Warszawskim (KUL nie posiadał w tym czasie prawa nadawania tytułów doktora). Wieloletni wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Sympozjum rok 1999, nr 1(4) Rok III

Stosunek Rzymu do powstania styczniowego