Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. Henryk Olszar

ur. 1957 r. w Gorzycach Śląskich. W latach 1976-1983 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pracę magisterską: Z dziejów gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 1935-1980 obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1982 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 1983-1987 studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (punkt konsultacyjny w Katowicach), uzyskując 18 maja 1987 roku dyplom magistra teologii w zakresie teologii praktycznej, po przedstawieniu pracy na temat: Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i ich rozwój w latach 1935-1980. W latach 1987-1993 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę doktorską pod tytułem: Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej obronił w Lublinie 13 listopada 1997 roku. 

Od 1 października 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasiadał w Senacie UŚ w kadencji 2001-2005.

Działalność poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego: 1. Współpraca z postulatorem krajowym w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. 2. Praca w Komisjach Historycznych w procesach beatyfikacyjnych: S. M. Dulcissimy Hoffann SMI i ks. Jana Machy. 3. Sekretarzowanie w Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 4. Kierowanie Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. 5. Praca w Zespole ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy Ustanowienia Diecezji Katowickiej. 6. Praca w Komisji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 7. Współpraca z Akademią Morawskich Wrót w Gminach: Godów-Gorzyce-Krzyżanowice. 8. Współpraca z miesięcznikiem „U Nas” w Gminie Gorzyce. 9. Członkostwo w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Korfantego przy Związku Górnośląskim w Katowicach. 10. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym – Sekcja Historii Kościoła.

Sympozjum rok 2004, nr 1(12) Rok VIII

Kościół w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)