Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

bp dr hab. Antoni Długosz

ur. 1941 w Częstochowie, biskup pomocniczy częstochowski (1994-2016), obecnie biskup senior archidiecezji częstochowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych. W latach 1968–1971 odbył studia specjalistyczne w zakresie biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1973–1976 pogłębiał specjalizację w dziedzinie katechetyki, po czym uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Opowieść o Gedeonie (Sdz 6–8), w świetle współczesnej teologii biblijnej. Habilitował się w 1994 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przedkładając rozprawę Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu.

Sympozjum rok 2006, nr 1(15) Rok X

Posługa słowa wśród dzieci i młodzieży