Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański

kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, kierownik Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1984-1994 członek Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, a w latach 2000-2005 konsultor komisji wychowania katolickiego EP; recenzent podręczników katechetycznych z ramienia tejże komisji. W pracy naukowej skupia się na katechetyce fundamentalnej, na procesie ewangelizacji, katechezy młodzieży i percepcji nauczania papieskiego przez polską katechezę.