Niniejsze wydanie naszego półrocznika teologicznego wiąże się z przypadającą w tym roku 250. rocznicą ustanowienia liturgicznego święta Najśw. Serca Jezusowego, a także 90. rocznicą śmierci założyciela Księży Sercanów, o. Leona Jana Dehona (1843-1925). Dzisiejsze wyzwania, które stoją przed nami w obliczu trwających w naszym społeczeństwie i Kościele przemian, domagają się od nas konkretnych działań opartych na społecznej nauce Kościoła, i Ewangelii życia i miłości oraz potrzebach nowej ewangelizacji. Dla nas, sercanów, ciągle aktualne są idee społeczne o. Dehona, które czerpał z Najśw. Serca Jezusowego. Patrzył na ludzi, społeczeństwo i świat przez otwarte na krzyżu Serce Jezusa, będące źródłem życia i świętości.

Włączmy się w budowanie nowej cywilizacji, jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II, przypominając, że „z Bożego Serca, tego źródła życia i świętości, czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości”.

Wszystkim współpracownikom dziękuję za pomoc w przygotowaniu niniejszego wydania, a czytelnikom za życzliwe przyjęcie!