Myślą przewodnią niniejszego wydania „Sympozjum” jest temat: Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących. Temat ten ujmuje zagadnienie Kościoła – wspólnoty wierzących – w perspektywie posługi miłosierdzia oraz leczenia ran współczesnego człowieka. Aktualne nauczanie Magisterium Kościoła, jak też wielowiekowa tradycja stale podkreślają zbawienną rolę sakramentów świętych, które obok dzieł miłosierdzia ukazują oblicze Jezusa Chrystusa – Boga i Zbawiciela, który żyje w Kościele i z wielką miłością i oddaniem pochyla się nad każdym człowiekiem.

Także dzisiaj Kościół wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom człowieka, który niejednokrotnie potrzebuje natychmiastowej pomocy i zastosowania nadzwyczajnych środków, jakie przyczynią się do uleczenia jego duchowej i – często także – materialnej kondycji.

Dziękuję wszystkim współpracownikom za pomoc w przygotowaniu materiałów do niniejszego wydania „Sympozjum”. Wszystkim czytelnikom życzę owocnej lektury.