Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

Sympozjum naukowe

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

maj 25, 2019
Domus Mater, Kraków

Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku hiszpański dramatopisarz Lope de Vega napisał: "Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczać milczenia". W świecie, który wolność słowa postrzega jako wartość nadrzędną milczenie staje się sztuką, która wymaga ponownego odkrycia.

Podczas zbliżającego się sympozjum, które odbędzie się 25 maja 2019 r. (sobota) w sali konferencyjnej hotelu Domus Mater w Krakowie (ul. Saska 2c) chcemy wspólnie odkrywać sens milczenia.

Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy następujących gości:

ks. dr Krzysztof Napora SCJ (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Milczenie Boga w Piśmie Świętym

ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
Teologia między słowem i milczeniem

ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Warszawa)
Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII w Krakowie)
Słuchanie - niezbędny czynnik ewangelizacji

ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (Lublin)
Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym

ks. dr Zdzisław Klafka CSsR (WSKSiM w Toruniu)
Milczenie nie zawsze jest złotem. Granice milczenia

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się na plakacie (pobierz plakat)

Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o kontakt.
Zgłoszenia przyjmuje:

ks. Łukasz Ogórek SCJ
prefekt.wsm@sercanie.pl

(48) 12 271 15 24

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Poprzez rejestrację wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji sympozjum naukowego. Administratorem danych osobowych jest Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 81, 32-422 Stadniki.


Zarejestruj się