Spis treści

Table of contents

Temat numeru:

Idźcie i głoście

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Od redakcji

O. Michał Legan OSPPE
Medioznawcze implikacje „Dokumentu z Aparecidy”

Ks. Tomasz Szałanda
O granicach kaznodziejskiej wyobraźni w Mszach z udziałem dzieci

Joanna Gaweł
Kreatywność językowa współczesnego ewangelizatora

Ks. Dawid Galanciak
Prezbiter – pierwszy, który „idzie i głosi” jako pasterz i przewodnik wspólnoty

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Międzykontynentalne seminarium naukowe nt. Charism and devotions: towards an inculturated dehonian identity, Yogyakarta (Indonezja), 21-25 lipca 2017 roku

Ks. Robert Ptak SCJ
Wezwanie do nawrócenia i misji w Ecclesia in Europa Jana Pawła II

Bp Józef Wróbel SCJ
Niepłodność i możliwości jej przezwyciężenia z perspektywy bioetyki katolickiej

ARTYKUŁY

Ks. Krzysztof Smykowski
Wybrane moralne aspekty prostytucji

Ks. Tadeusz Kałużny SCJ
Православие на распутье. Проблемы принятия Святого и Великого Собора Православной Церкви на Крите (2016)

Ks. Franciszek Wielgut SCJ
Zastosowanie analizy semantycznej w interpretacji Mt 6,22-23

Ks. Janusz Królikowski
Kryzys władzy w Kościele i kolegialność

Janusz Pilszak
Katolik politykiem w kontekście społecznego nauczania Jana Pawła II

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Recenzja: Gerard Siwek, Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania nieobojętne, Kraków 2014

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Sprawozdanie z konferencji popularno-naukowej Idźcie i głoście, Kraków, 9 listopada 2017 roku

Zasady publikacji

Publishing rules