Spis treści

Temat numeru:

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata

Ks. MIECZYSŁAW OZOROWSKI
Piękno miłości małżeńskiej w świetle Amoris laetitia

Ks. KRZYSZTOF NAPORA SCJ
„Odpowiednia dla niego pomoc”? Kobieta w Rdz 1-2

Ks. ADAM SKRECZKO
Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej

Ks. WŁADYSŁAW MAJKOWSKI SCJ
Wybrane wyzwania wobec współczesnych polskich rodzin

Ks. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Geneza współczesnego abortyzmu i jego przejawy

ARTYKUŁY

Bp JÓZEF WRÓBEL SCJ
Filozoficzno-teologiczny i eklezjalny kontekst poszukiwań bioetyków katolickich

Ks. TADEUSZ KAŁUŻNY SCJ
Смешанные браки: актуальный вызов для Церквей. Римско-католический и православный взгляд

O. DARIUSZ BOREK OCarm
Sacramentorum sanctitatis tutela w aktualnie obowiązującym kanonicznym prawie karnym (Sakrament spowiedzi i święceń kapłańskich)

Ks. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Współczesne wyzwania i oczekiwania wobec życia konsekrowanego

Ks. LESZEK POLESZAK SCJ
Duchowość i formy pobożności w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego na przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona

Ks. DAWID GALANCIAK
Antonina Schneider – szarytka z rękoma zniszczonymi od miłosierdzia

Ks. HENRYK MAJKRZAK SCJ
Święta Monika – wzór chrześcijańskiej żony i matki

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. LESZEK POLESZAK SCJ
Jerzy Misiurek, Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014

Ks. ROBERT PTAK SCJ
Zbigniew Kubacki SJ, Kościół, religie i zbawienie, Kraków 2016

Ks. LESZEK POLESZAK SCJ
Sprawozdanie z sympozjum naukowego Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, Kraków, 6 maja 2017 roku