Od redakcji

Temat numeru:

Kary kościelne w misji kościoła

Ks. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Wymiar kar kościelnych w kontekście salus animarum

O. DARIUSZ BOREK OCarm
Sacramentorum sanctitatis tutela w aktualnie obowiązującym kanonicznym prawie karnym

O. dr hab. PIOTR SKONIECZNY OP
Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia

ks. MAREK STOKŁOSA SCJ
Uwolnienie penitentów z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym

bp JÓZEF WRÓBEL SCJ
Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej

Ks. mgr lic. JACEK SZCZYGIEŁ SCJ
La spiritualit à dell ’Incarnazione. Ricchezze teologiche, bibliche e mistiche nell ’opera Le grandezze di Gesù di Pierre de Bérulle

Ks. TADEUSZ MICHAŁEK SCJ
Seminarium jako miejsce i czas „zdobywania Serca Jezusa”

ks. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Zrzeczenie się urzędu papieskie go – dopuszczalny wariant czy instytucja

ks. HENRYK MAJKRZAK SCJ
Śmierć jako najtrudniejsze wydarzenie w życiu człowieka

ks. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. dr LESZEK POLESZAK SCJ
Recenzja: Roberto Italo Zanini, Sacro Cuore. Da Maria Maddalena a Madre Speranza, Il volto femminile della Misericordia

Ks. dr KRZYSZTOF NAPORA SCJ
Michael Guillen, Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą

Ks. dr LESZEK POLESZAK SCJ
Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kary kościelne w misji Kościoła, Stadniki, 10 listopada 2016 roku