Od redakcji

Temat numeru::

Współczesne zagrożenia wiary

KS. KRZYSZTOF NAPORA SCJ
Wyjdź z niego! Egzorcyzmy w starożytnej Mezopotamii, w Biblii Hebrajskiej oraz w posłudze Jezusa Chrystusa

KS. ANDRZEJ KOWALCZYK
Czy egzorcyzmy są potrzebne

ANNA OSTASZEWSKA
Może jednak leczyć? O współpracy egzorcysty z psychologiem i psychiatrą

MARCIN JAKIMOWICZ
Dla kogo ta reklama? Fenomen medialny egzorcyzmów

KS. DAWID GALANCIAK
Znaczenie kapłańskiej świętości w katechezie młodzieży

BARBARA ŁYSIK
Afrykańska wizja życia według adhortacji Africae munus Benedykta XVI

KS. GABRIEL PISAREK SCJ
"Fate attenzione come ascoltate" (Mc 4,24)

KS. ROBERT PTAK SCJ
Głosić światu Logos nadziei. Posłannictwo Kościoła w świetle Verbum Domini Banedykta XVI

KS. MAREK STOKŁOSA SCJ
Wydalenie ipso facto z instytutu zakonnego

KS. EUGENIUSZ ZIEMANN SCJ
Wiara w życiu duchowym osoby konsekrowanej

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

KS. JANUSZ LEMAŃSKI, Księga Rodzaju. Rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz
„Nowy Komentarz Biblijny” I/1, Częstochowa 2013, ss. 576. (ks. K. Napora SCJ)

KS. MIROSŁAW STANISŁAW WRÓBEL, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie.Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna,Lublin 2013, ss. 272 (ks. K. Napora SCJ)

KS. MAREK CHMIELEWSKI, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji,Lublin 2013, ss. 355 (ks. E. Ziemann SCJ)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Egzorcyzmy – między złą a Dobrą Nowiną,Kraków 7 listopada 2013 roku (ks. P. Bukowski SCJ)