Od redakcji

Temat numeru:

Przepowiadanie słowa Bożego

 

Ks. Andrzej Zwoliński
Kultura współczesnego odbiorcy kazań
SUMMARY

Ks. Andrzej Zwoliński
Kaznodzieja w trosce o język religijny
SUMMARY

Joanna Gaweł
Język współczesnego kaznodziejstwa
SUMMARY

Ks. Paweł Gabara
Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce
SUMMARY

 

ARTYKUŁY

Ks. Henryk Majkrzak SCJ
Św. Tomasz jako człowiek, filozof i teolog
SUMMARY

Ks. Gabriel Pisarek SCJ
Guai a me se non annuncio il Vangelo! (1Cor 9, 16). Un approccio sulla nuova evangelizzazione dopo il XIII Sinodo dei Vescovi
SUMMARY

Ks. Marian Krolikowski
Nowa ewangelizacja – wizja dla Kościoła na dziś i na jutro
SUMMARY

Ks. Robert Ptak SCJ
Bóg, który mówi. Trynitarny wymiar ekonomii Objawienia w Verbum Domini Benedykta XVI
SUMMARY

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Dariusz Salamon SCJ
Ks. T. Kałużny, Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej
Kraków 2012. ss. 298

Ks. K. Paluch SCJ
Ks. A. Dymer (red.), Transplantologia: Oczekiwania – Możliwości – Granice,
Szczecin 2012, ss. 366

Ks. R. Ptak SCJ
P. Evdokimov, Duch Święty w tradycji prawosławnej, przekład Maria Żurawska,
Poznań 2012, ss. 160

Ks. R. Ptak SCJ
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu?”
Stadniki, 8 listopada 2012 r.