Od redakcji

 

Temat numeru:

Nierozerwalność małżeństwa

 

Ks. Artur Malina
Biblia o nierozerwalności małżeństwa
SUMMARY

Ks. Bogdan Ferdek
Nauczanie Kościoła katolickiego o nierozerwalności małżeństwa w aspekcie dogmatyczno-historycznym
SUMMARY

Ks. Tadeusz Kałużny
Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym
SUMMARY

Ks. Tadeusz Kałużny
Nierozerwalność małżeństwa w optyce protestanckiej
SUMMARY

Ks. Janusz Gręźlikowski
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim
SUMMARY

Urszula Dudziak
Przygotowanie do małżeństwa a jego nierozerwalność - ocena postaw i wskazania pastoralne
SUMMARY

Krystian Wojaczek
Małżeństwo w kryzysie: przyczyny, środki zaradcze, pomoc
SUMMARY

 

ARTYKUŁY

Ks. Henryk Majkrzak SCJ
Wiara uzupełnia rozum. Antropologia Błażeja Pascala
SUMMARY

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Lenistwo duchowe
SUMMARY

 

RECENZJE

Christopher Grzelak SCJ
The „Inclusive pluralism” of Jacques Dupuis, its contribution to a Christian theology of religions, and its relevance to the South African interreligious context, Lublin 2010, ss. 348 (ks. R. Ptak SCJ).

Ks. Leszek Poleszak SCJ
Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010, ss. 413 (ks. D. Salamon SCJ).

 

SPRAWOZDANIA

ks. Robert Ptak
„Co Bóg złączył…” (Mt 19, 6). Nierozerwalność małżeństwa – między teorią a praktyką życia, Sympozjum naukowe, Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach, 9.11. 2010 r.